Op zoek naar vordering?


vordering
Pandrecht op vorderingen: diverse ontwikkelingen Beks Beks Advocaten.
Een uitspraak van de Hoge Raad uit 2014 maakt nogmaals duidelijk dat een pandrecht op een vordering soms minder zekerheid biedt dan gedacht. In de zaak die tot dit arrest leidde had de pandgever de vordering op zijn klant/debiteur kwijtgescholden.
vordering Nederlands woordenboek Woorden.org.
2 het eisen van geld, goederen, een straf enz. copy Kernerman Dictionaries. Correct gespeld: vordering komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden beginnen met vordering.: Deze woorden eindigen op vordering.:
De of het vordering? Welk lidwoord.
Deutsch: anspruch Bekijk of het der of die anspruch is. Fran├žais: revendication Bekijk of het Le o La revendication is. Jou of jouw: jouw vordering. Elk of elke: Elke vordering. Aanwijzend voornaamwoord: Die vordering. Bezittelijk voornaamwoord: Onze vordering. Wat rijmt er op.
Vordering 11 definities Encyclo.
Een vordering is, in gemakkelijke termen, het opeisen van iets aan iemand, aanspraak maken op iets. Een vordering is, in informele zin, het aan een schuldenaar kenbaar maken, door een schuldeiser, van hetgeen er door die eiser van die schuldenaar wordt verwacht.
Betekenis vordering.
Een vordering is, in gemakkelijke termen, het opeisen van iets aan iemand, aanspraak maken op iets. Een vordering is, in informele zin, het aan een schuldenaar kenbaar maken, door een schuldeiser, van hetgeen er door die eiser van die schuldenaar wordt verwacht.
Teruggaaf door oninbare vorderingen.
Als u de btw van een vordering in mindering hebt gebracht in uw btw-aangifte en deze vordering wordt alsnog geheel of gedeeltelijk betaald, dan geeft u de verschuldigde btw over het gedeelte dat u hebt ontvangen aan in het aangiftetijdvak waarin u de betaling ontvangt.
Vordering in het Engels vertaald uit het Nederlands.
ontwikkelingsgang; progressie; verloop; voortgang; vooruitgang; vordering. ontwikkelingsgang; progressie; toename; verloop; voortgang; vooruitgang; vordering. eis; vordering; vraag. incassering; incasso; innen; inning; invordering; vordering. beter worden; genezing; gezond worden; heling; herbouwing; herleving; herneming; herovering; herstel; herstelling; opbloei; opleving; reparatie; restauratie. eis; vordering; vraag.
Vordering Wikipedia.
Zie Handelsvordering voor de vordering vanuit boekhoudkundig standpunt. Een vordering is, in gemakkelijke termen, het opeisen van iets aan iemand, aanspraak maken op iets. Een vordering is, in informele zin, het aan een schuldenaar kenbaar maken, door een schuldeiser, van hetgeen er door die eiser van die schuldenaar wordt verwacht.
De vordering/schuld bij een wettelijke verdeling.
Als moeder over de vordering jaarlijks een rente betaalt van 5% is de vordering in tien jaar met 10 125.000 5% 62.500 gegroeid tot 187.500. Als moeder dan na 10 jaar overlijdt, is de verkrijging uit de nalatenschap van moeder slechts 500.000 187.500 312.500.
preferente vordering betekenis Juridisch woordenboek.
Overeenkomst van geldlening. Cessie en akte van cessie. preferente vordering mv: preferente vorderingen. De vordering van preferente schuldeisers wordt een preferente vordering genoemd. Dit betekent dat deze vordering in geval van een faillissement bij voorrang van concurrente vorderingen wordt voldaan.

Contacteer ons